Interview in Rijnmond Business Magazine september 2019

Rijnmond Business Magazine

Het is vaak niet zo moeilijk om iemand tegen te komen, maar wel om een iemand tegen te komen die écht bij je past. En dat is belangrijk in een relatie. Dat beseft Alexia Robbemont, Matchmaker en Datingcoach zich maar al te goed.

Ze vertelt over haar uitgebreide en bijzondere aanpak in relatiebemiddeling voor de onderne- mende persoon of ondernemer van 35 – 75 jaar. Haar slagingspercentage van succesvolle matches ligt ver boven het landelijke gemid- delde.

Ze heeft een achtergrond in de werving- & selectiebranche en is gespecialiseerd in ge- drags- en communicatiestijlen. “Iedereen heeft een unieke combinatie van een gedrags-en communicatiestijl. Daarnaast werkt het man- nenbrein anders dan het vrouwenbrein. Ik bied daarin niet alleen inzicht maar ook uitgebreide begeleiding gedurende het gehele traject.”

Liefdesbreinprofiel

Er wordt gewerkt met een unieke methodiek, ontwikkelt door Robbemont. Die bestaat uit drie stappen.

1. “Als eerste is er een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden onderwerpen besproken als de lifestyle, eerdere relaties maar ook de ge- zinssituatie van een persoon. Natuurlijk komen ook de wensen in een relatie aan bod.

2. Op basis van een Liefdesbreinprofiel wordt er in de tweede stap vervolgens gematcht en aansluitend wordt de date volledig door mij ge- regeld,” legt Robbemont uit.

3. De eerste date is altijd een activiteit, bijvoor- beeld een bezoek aan een museum of bijzon- dere locatie.

“Bij een activiteit leren mensen elkaar toch op de meest natuurlijke manier kennen.” Pas een uur voor de date worden de foto, de naam en het telefoonnummer bekend gemaakt. “Op die manier kan het brein geen associaties maken en wordt er nog geen oordeel gevormd.”

Masterclasses en single events

Naast relatiebemiddeling organiseert Alexia Robbemont ook masterclasses en single events. “De masterclasses op het gebied van een duurzame en gelukkige relaties worden gegeven door experts in hun vakgebied. Een voorbeeld is een masterclass over het manne- lijk en vrouwelijk brein. Het geeft deelnemers kennis en inzicht. Dit is niet alleen privé waar- devol maar zeker ook zakelijk.” De single events zijn stuk voor stuk bijzonder en een mix van actie en ontspanning. Robbemont besluit enthousiast: “Iedere maand wordt er een event georganiseerd. Het is niet vereist om inge- schreven te staan want de events zijn ook los te boeken.”